• ₯γλ₯

  From Aleksandr Kozyrev@2:4500/5.1 to All on Tuesday, November 22, 2005 18:50:42
  çñαáóßΓóπ⌐ΓÑ, All!

  ÜδΩδΩδ. Ç í«½∞ΦÑ ΓπΓ ¡ÑΓπ »«µ¿Ñ¡Γ«ó?

  æ πóáªÑ¡¿Ñ¼,
  Aleksandr
  Contacts: +375-294-604409, Icq 6700089, mailto: postmaster@vds.by
  ... np: none
  --- GoldED+ 1.1.5-20020512 (WinNT 5.1.2600-Service_Pack_1 i686)
  * Origin: Heart alive (2:4500/5.1)
 • From Maxim Apanovich@2:4500/5.2 to Aleksandr Kozyrev on Tuesday, November 22, 2005 20:13:01
  çñ«α«óá Aleksandr! Å¿ΦÑΓ ΓÑíÑ Maxim

  22.11.2005 18:50, Aleksandr Kozyrev -> All:
  ÜδΩδΩδ. Ç í«½∞ΦÑ ΓπΓ ¡ÑΓπ »«µ¿Ñ¡Γ«ó?
  ÆπΓá ¡δ¡τÑ Γ«½∞¬« ¿¡«æÉÇHû¢:)))
  æ πóáªÑ¡¿Ñ¼, Maxim

  ... _FTN ZDMaster & Ratty edition_
  --- Éπτ¬á ¿ íπ¼áúá απ½¿Γ Σ«αÑóÑα í\»
  * Origin: Heller.ru (2:4500/5.2)
 • From Aleksandr Kozyrev@2:4500/5.1 to Maxim Apanovich on Tuesday, November 22, 2005 21:44:34
  çñαáóßΓóπ⌐ΓÑ, Maxim!

  22.11.2005 20:13, Maxim Apanovich -> Aleksandr Kozyrev:
  ÜδΩδΩδ. Ç í«½∞ΦÑ ΓπΓ ¡ÑΓπ »«µ¿Ñ¡Γ«ó?
  ÆπΓá ¡δ¡τÑ Γ«½∞¬« ¿¡«æÉÇHû¢:)))
  øΓ« Γ¿»á Γδ, ñá?


  æ πóáªÑ¡¿Ñ¼,
  Aleksandr
  Contacts: +375-294-604409, Icq 6700089, mailto: postmaster@vds.by
  ... np: none
  --- GoldED+ 1.1.5-20020512 (WinNT 5.1.2600-Service_Pack_1 i686)
  * Origin: Heart alive (2:4500/5.1)